Skoči na vsebino

RAZPISI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ ZA DELOVNA MESTA

Interni natečaj za napotitev nacionalnih strokovnjakov na mesta v Evropski komisiji - maj 2018


Notranja roka za prijave sta 19. junij 2018 oziroma 22. julij 2018. "Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO, Uradni list RS št. 20/06) objavljamo...

Javni natečaj za EU dolgoročno in kratkoročno opazovanje harmoniziranih volitev v Zimbabveju (28. julij 2018)


Notranji rok za prijavo 28. maj 2018. Evropska komisija je objavila poziv za napotitev 44-ih dolgoročnih opazovalcev in 44-ih kratkoročnih opazovalcev harmoniziranih volitev, ki bodo 28. julija 2018 potekale v Zimbabveju.   Vs...

Interni natečaj za OVSE dolgoročno opazovanje predsedniških in parlamentarnih volitev v Turčiji (24. junij 2018)


Interni rok za prijavo je 20. maj 2018. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) organizira dolgoročno opazovanje predsedniških in parlamentarnih volitev, ki bodo 24. junija 2018 potekale v Turčiji. Dolgoročni...

Javni natečaj za EU kratkoročno in dolgoročno opazovanje predsedniških volitev v Maliju (29. julij 2018)


Notranji rok za prijavo je 22. 5. 2018.

Javni natečaj za EU dolgoročno opazovanje splošnih volitev v Pakistanu (29. julij 2018)


Evropska komisija je objavila poziv za napotitev 60-ih dolgoročnih opazovalcev splošnih volitev, ki bodo 29. julija 2018 potekale v Pakistanu. Vsaka država lahko predlaga največ 4 dolgoročne opazovalce (LTO), ki morajo biti...

Informacija o razpisu za prosto delovno mesto v Evropskem azilnem podpornem uradu (EASO) 


Rok za prijavo je 28. 5.  2018 do 13h.    Evropski azilni podporni urad (EASO) razpisuje prosto delovno mesto naziv delovnega mesta: naziv v izvirniku je " Head of Countries of Origin and Transit Sector". Razpisni kriteriji in...

Informacija o razpisu za prosta delovna mesta v EUROJUST-u


EUROJUST razpisuje prosta delovna mesta: 1. Naziv delovnega mesta v izvirniku˝Budget Officer˝     Rok za prijavo je 21 .5. 2018     https://recruitment.eurojust.europa.eu/?page=advertisement_display&id=3     Kandidati se...