Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

VABILO K DAJANJU PONUDB ZA NAJEM DELA GRADU JABLE


V skladu z 51. in 64. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18; v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenega vozila


V skladu z 52. n 78. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18; v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS-1) in prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in...

Vabilo k dajanju ponudb za prodajo službenega vozila


V skladu z 51. in 77. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18; v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...

Izid javnega razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2017


Ljubljana, 31. januar 2018 – Ministrstvo za zunanje zadeve bo sofinanciralo 10 projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja v skupni višini 61.295,65 evrov. To je izid Javnega razpisa za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska...

Objava javnega razpisa za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2017


Ljubljana, 15. december 2017 - Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni...

Namera o oddaji stvarnega premožanja v brezplačno uporabo


Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) v skladu s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o oddaji stvarnega...

Objava javnega razpisa s področja mednarodnega razvojnega sodelovanje in humanitarne pomoči za nevladne organizacije v obdobju od 2018 do 2020


Ljubljana, 6. oktober 2017 - Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni...