Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STRATEGIJA DO ZAHODNEGA BALKANA

Smernice za delovanje

 

Da bi bile dejavnosti RS na Zahodnem Balkanu bolj sistematične, je Ministrstvo za zunanje zadeve RS v sodelovanju z ostalimi ministrstvi in vladnimi službami pripravilo Smernice za delovanje RS do Zahodnega Balkana, Državnemu zboru pa predlagalo, naj sprejme deklaracijo, ki na simbolični ravni potrjuje zavezanost RS k sodelovanju, pomoči in razvoju regije Zahodnega Balkana.


Smernice za delovanje RS do Zahodnega Balkana je Vlada RS potrdila 8. julija 2010. 23. avgusta 2012 je Vlada RS sprejela dopolnjene smernice za delovanje RS do Zahodnega Balkana. Smernice predstavljajo orodja, s katerimi bo RS še bolj okrepljeno in bolj koordinirano delovala na Zahodnem Balkanu. Definirajo prednostna področja in ukrepe, potrebne za učvrstitev pozicije RS na Zahodnem Balkanu; hkrati pa so namenjene identifikaciji in odpravi notranjih administrativnih ovir v RS v odnosih do regije, s čimer bi pospešili gospodarske, ekonomske, socialne in komunikacijske tokove z regijo ter posledično utrdili - in hkrati obnovili - povezanost Balkana. RS v smernicah izpostavlja svoje videnje držav regije in približevanja teh držav evro-atlantskim povezavam, pri katerem je pripravljena pomagati. Smernice naj bi skupaj z delovanjem Koordinacijskega odbora za Zahodni Balkan okrepile aktivnosti in položaj Slovenije na Zahodnem Balkanu in izboljšale koordinacijo sedanjih in novih pobud za povečanje sinergijskih učinkov delovanja Slovenije v regiji. Končni cilj slovenskega delovanja na tem območju je ustvarjanje ugodnega okolja na Zahodnem Balkanu, pri čemer so varnost, trajna stabilnost in razvoj regije zagotovo najvišje na lestvici prioritet Slovenije.

 

Smernice za delovanje RS do Zahodnega Balkana

 

Deklaracija o Zahodnem Balkanu

 

Če smernice predstavljajo orodje za ministrstva in vladne službe, pa deklaracija o Zahodnem Balkanu, ki jo je Državni zbor sprejel 15. julija 2010, na simbolični ravni potrjuje zavezanost RS k sodelovanju, pomoči in razvoju regije Zahodnega Balkana. Deklaracija ugotavlja, da je Zahodni Balkan glede na strateške zunanjepolitične dokumente in usmeritve slovenskega gospodarstva prioritetna regija za Republiko Slovenijo. Republika Slovenija podpira približevanje in vključevanje držav Zahodnega Balkana v evro-atlantske povezave, s ciljem ustvarjanja območja trajne varnosti in razvoja v regiji.

 
Zato si bo Slovenija prizadevala za krepitev odnosov z vsemi državami Zahodnega Balkana in za poglobitev regionalnega sodelovanja med njimi, z namenom, da med seboj ustvarijo oblike tvornega sodelovanja in vzajemne pomoči. RS si bo prizadevala za čim prejšnjo in čim bolj učinkovito povezovanje vseh držav Zahodnega Balkana na vseh področjih (političnem, varnostnem, prometnem, gospodarskem, energetskem, telekomunikacijskem, kmetijskem, na področju zdravstva in socialne kohezije, okolja ter drugih), s ciljem, da se omogoči čim bolj svoboden pretok ljudi, blaga, storitev, kapitala in znanja v celotni regiji.

 

Deklaracija o Zahodnem Balkanu

 

Koordinacijski odbor

 

Za potrebe uspešnega izvajanja nalog je Vlada RS 28. oktobra 2010 ustanovila poseben Koordinacijski odbor za Zahodni Balkan, ki je neformalno telo za izmenjavo stališč in oblikovanje pobud nacionalnemu koordinatorju glede delovanja na Zahodnem Balkanu. Odbor sestavljajo predstavniki ministrstev in vladnih služb, na zasedanja pa bodo – glede na obravnavane tematike – vabljeni tudi predstavniki slovenskega gospodarstva, predstavniki iz akademskih vrst in nevladnih organizacij. Koordinacijski odbor pripravlja tudi akcijski načrt konkretnih dejavnosti in pobud RS do Zahodnega Balkana ter poročilo o dejavnostih RS na Zahodnem Balkanu, ki ga sprejme vlada. Za nacionalnega koordinatorja za Zahodni Balkan, ki deluje v okviru Ministrstva za zunanje zadeve, skrbi za uresničevanje smernic in usklajeno delovanje RS na Zahodnem Balkanu, je Vlada RS imenovala Petra Grka.

 

Poročilo o dejavnostih Republike Slovenije na Zahodnem Balkanu v letu 2018 in o uresničevanju Smernic za delovanje Republike Slovenije do Zahodnega Balkana

 

 

Akcijski načrt

 

Koordinacijski odbor za Zahodni Balkan vsako leto sprejme Akcijski načrt za delovanje RS do Zahodnega Balkana.
 
Akcijski načrt je strukturiran po načrtovanih dejavnostih RS v regiji kot celoti in po posameznih državah ter po poglavjih iz smernic, ki predstavljajo bistvena področja delovanja RS. Še posebej pa so izpostavljeni prioritetni projekti in dejavnosti, ki pomenijo kvalitetni premik v razvoju bilateralnega in regionalnega sodelovanja.
 
Načrt nastane na podlagi sodelovanja in prispevkov ministrstev in vladnih služb ter se bo razvijal skupaj z dejavnostmi RS do Zahodnega Balkana. Prepričani smo, da bo uporaben za vse akterje, ki se ukvarjajo z regijo, in jim bo v pomoč pri povezovanju in usklajenemu nastopu. Hkrati služi tudi pregledu realiziranih dejavnostih ob koncu leta.

 

Akcijski načrt za delovanje RS na področju Zahodnega Balkana za leto 2019