Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SVET EVROPE

Svet Evrope je bil ustanovljen 5. maja 1949 in je najstarejša panevropska mednarodna organizacija. Danes šteje 47 držav članic, ki so se zavezale k spoštovanju človekovih pravic, demokracije in pravne države.

Glavne naloge Sveta Evrope:

  • varstvo človekovih pravic, demokracije in pravne države,
  • ozaveščanje ljudi ter spodbujanje razvoja evropske kulturne identitete in raznolikosti,
  • iskanje skupnih rešitev za probleme, s katerimi se srečuje evropska družba (diskriminacija manjšin, sovraštvo do tujcev, nestrpnost, varstvo okolja, bioetika, trgovina z ljudmi, organizirani kriminal, nasilje nad otroki itd.),
  • pomoč pri utrjevanju demokratičnih sistemov v Evropi s podporo političnim, zakonodajnim in ustavnim reformam.

Organi in institucije Sveta Evrope:

  • Odbor ministrov Sveta Evrope,
  • Parlamentarna skupščina Sveta Evrope,
  • Kongres lokalnih in regionalnih oblasti,
  • Generalni sekretar Sveta Evrope,
  • Evropsko sodišče za človekove pravice,
  • Komisar za človekove pravice.

Današnji politični mandat so voditelji držav članic Sveta Evrope določili na tretjem vrhu maja 2005 v Varšavi.


Države članice Sveta Evrope so: Albanija, Andora, Armenija, Avstrija, Azerbajdžan, Belgija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper, Češka, Črna gora, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Gruzija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Moldavija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, San Marino, Slovaška, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Ukrajina in Velika Britanija. Kot zadnja je 11. maja 2007 članica postala Črna gora, medtem ko Belorusija, ki je za članstvo zaprosila leta 1993, še čaka na povabilo. Kanada, Japonska, Mehika, Sveti sedež in Združene države Amerike imajo status opazovalke Odbora ministrov, Izrael, Kanada in Mehika pa status opazovalke v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope.


Slovenija je za polnopravno članstvo v Svetu Evrope zaprosila 29. januarja 1992, vanj pa je bila sprejeta 14. maja 1993. Parlamentarna skupščina Sveta Evrope v Mnenju o članstvu Slovenije naši državi ni določila posebnih pogojev za vstop v organizacijo. Slovenija se je do danes uveljavila kot uspešna članica s priznano visoko stopnjo spoštovanja človekovih in manjšinskih pravic ter uveljavitve demokratičnih institucij in vladavine prava.


Svet Evrope ima pomembno vlogo pri oblikovanju skupne evropske zakonodaje na vseh področjih njegovega delovanja. V dobrih šestdesetih letih je bilo tako sprejetih preko 200 konvencij in sporazumov, v okviru katerih so znotraj Svet Evrope ustanovljeni redni kontrolni mehanizmi, in sicer:


1. Politični nadzorni mehanizmi:

2. Pravni nadzorni mehanizmi:

Na pobudo Sveta Evrope je bil leta 1997 v Ljubljani odprt Informacijsko-dokumentacijski center, ki je skozi leta svojega delovanja postal informacijsko središče Sveta Evrope v Sloveniji. V njegovem okviru so bili organizirani številni dogodki s širšega področja delovanja Sveta Evrope, še zlasti s področja varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, prav tako je center zagotovil prevode številnih dokumentov in konvencij Sveta Evrope. Informacijski urad Sveta Evrope se je 31. decembra 2010 zaprl. Vse informacije o delovanju in dokumentih v slovenskem jeziku si lahko ogledate na arhivski strani: www.svetevrope.siInformacije glede vložitve pritožbe in aktualni pritožbeni obrazec so na voljo tudi tukaj.


Slovenija je predsedovanje Odboru ministrov prevzela 12. maja 2009 na 119. ministrskem zasedanju v Madridu, sklenila pa ga je 18. novembra 2009. Pregled slovenskega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope si lahko ogledate na spletni strani.


Državljani Republike Slovenije imajo možnost zaposlitve in opravljanja pripravništva v organizaciji. Izbor kandidatov iz držav članic se opravlja z javnimi razpisi, ki jih objavi Svet Evrope. Poleg tega se lahko vsak državljan Republike Slovenije, ki je dokončal najmanj tri leta univerzitetnega študija in govori vsaj enega od dveh uradnih jezikov Sveta Evrope (angleški ali francoski jezik), prijavi na trimesečno neplačano pripravništvo. Več o možnostih zaposlovanja in opravljanja pripravništva najdete na spletnih straneh Sveta Evrope.