Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLOVENSKA ZUNANJA POLITIKA

Zunanja politika Republike Slovenije temelji na vrednotah slovenske osamosvojitve in državnosti, Ustavi Republike Slovenije, vrednotah Evropske unije ter načelih Ustanovne listine Organizacije združenih narodov.

 

Položaj in delovanje Republike Slovenije v mednarodnem okolju temelji na Ustavi Republike Slovenije, Temeljni ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, Zakonu o zunanjih zadevah in drugih notranjepravnih aktih ter mednarodnem pravu, ki zavezuje Republiko Slovenijo.

 

Republika Slovenija je srednjeevropska in sredozemska država, v središču alpsko-jadransko-podonavskega prostora ter na stičišču Zahodne Evrope in Zahodnega Balkana. Republika Slovenija je pomorska država.

 

Cilji zunanje politike Republike Slovenije so:

 • varnost Republike Slovenije: mir, varnost in politična stabilnost v sosedstvu in Evropi ter širše v svetu;
 • blaginja Republike Slovenije, njenih državljank in državljanov;
 • urejeni dvostranski odnosi: dobrososedski odnosi ter poglobljeni odnosi s partnerji v Evropski uniji in drugimi ključnimi političnimi in gospodarskimi partnerji;
 • ugled in prepoznavnost Republike Slovenije kot uspešne članice Evropske unije;
 • umestitev Republike Slovenije v jedro poglobljene in razširjene Evropske unije z močno skupno zunanjo in varnostno politiko, ki je sposobna uveljavljati interese članic kot ena ključnih globalnih igralk;
 • okrepljen multilateralni sistem, ki temelji na učinkoviti Organizaciji združenih narodov, suvereni enakosti držav, kolektivni varnosti, mirnem reševanju sporov, samoodločbi narodov, visokih standardih človekovih pravic, močni vlogi mednarodnega prava, okrepljenem mednarodnem razvojnem sodelovanju, humanitarni pomoči in trajnostnem razvoju;
 • prepoznavnost slovenske kulturne, znanstvene in izobraževalne odličnosti v mednarodnem prostoru, ohranitev in razvoj slovenskih manjšin v sosednjih državah ter slovenskih skupnosti v svetu, uveljavitev slovenskega jezika v zamejstvu, Evropski uniji in svetu.

 V okviru navedenih ciljev je izvajanje zunanje politike Republike Slovenije osredotočeno na naslednja prednostna področja in območja:

 • krepitev političnih in gospodarskih vezi na državni in regionalni ravni v alpsko-jadransko-podonavskem prostoru, z državami Srednje Evrope in na ravni srednjeevropskih povezav;
 • podpora krepitvi trgovinske menjave in močni navzočnosti slovenskih podjetij na trgih držav Evropske unije in tujih trgih, rasti neposrednih tujih naložb, internacionalizaciji slovenskih podjetij in spodbujanju zagonskih podjetij, podpora uveljavitvi slovenskega znanja na tujem in pretoku znanja, podpora kulturni, znanstveni, izobraževalni, turistični in siceršnji prepoznavnosti ter ugledu Republike Slovenije;
 • uveljavljanje interesov Republike Slovenije kot dejavne članice v jedru Evropske unije, podpora vključitvi Republike Slovenije v vseevropska prometna in energetska omrežja, upoštevajoč njeno središčno in prehodno geografsko lego, uveljavitev Kopra kot vodilnega severnojadranskega oziroma srednjeevropskega pristanišča v povezavi s prometnim koridorjem Baltik–Jadran;
 • celovita uresničitev Sporazuma o vprašanjih nasledstva in rešitev odprtih nasledstvenih vprašanj;
 • nadgradnja slovenske prisotnosti na Zahodnem Balkanu, dejavna podpora širitvi Evropske unije in Nata ob izpolnjevanju pogojev, zlasti vladavine prava;
 • krepitev vidnosti in vloge Republike Slovenije v NATO kot temeljnem okviru nacionalne in evropske varnosti, krepitev čezatlantskega sodelovanja na podlagi skupnih vrednot in vzajemnih interesov, boj proti terorizmu in ekstremizmom, vključno z odpravljanjem okoliščin, ki ustvarjajo plodna tla za ekstremizem;
 • skrb za položaj in razvoj avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v Avstriji, na Hrvaškem, v Italiji in na Madžarskem, vsestranska povezanost Slovencev po svetu z Republiko Slovenijo;
 • konzularna dejavnost, ki ščiti slovenske državljanke in državljane v tujini ter podpira mednarodno gospodarsko, kulturno, znanstveno in izobraževalno sodelovanje, sodelovanje s Slovenci po svetu, varne migracije in boj proti trgovini z ljudmi;
 • dejavno zavzemanje za pravice otrok, žensk, narodnih manjšin ter najbolj ranljivih skupin, vključno z uveljavljanjem načela odgovornosti zaščititi, krepitev medkulturnega dialoga in spoštovanja različnosti, soočanje z izzivi staranja prebivalstva;
 • področje podnebnih sprememb, s poudarkom na trajnosti vodnih virov in gozdnega bogastva ter biotski in geografski raznovrstnosti.

(iz Deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije)