Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NATO

Nato (North Atlantic Treaty Organization - Organizacija severnoatlantske pogodbe) je zveza osemindvajsetih držav Evrope in Severne Amerike.
 

Natov osnovni cilj je varovati svobodo in varnost vseh članic s političnimi in vojaškimi sredstvi ter v skladu s Severnoatlantsko pogodbo in Ustanovno listino Združenih narodov. Vse od svojega nastanka si je zavezništvo prizadevalo za pravično in trajno miroljubno ureditev v Evropi, ki bi temeljila na skupnih vrednotah demokracije, človekovih pravic in vladavine prava.


Osnovni cilji Nata so opravljanje naslednjih temeljnih nalog:

  • Varnost: Zagotoviti stabilno evroatlantsko varnostno okolje, ki temelji na rasti demokratičnih institucij in na zavezanosti mirnemu reševanju sporov.
  • Posvetovanje: Delovati, v skladu s 4. členom Washingtonske pogodbe, kot osnovni čezatlantski forum za posvetovanja zaveznic o vseh vprašanjih, ki vplivajo na njihove življenjske interese, vključno z morebitnimi dogodki, ki predstavljajo tveganje za varnost posamezne članice, ter za ustrezno usklajevanje prizadevanj na področjih skupnega interesa.
  • Odvračanje in obramba: Odvračati in se braniti pred vsako grožnjo agresije zoper katero koli državo članico Nata, kot predvidevata 5. in 6. člen Washingtonske pogodbe.
  • Obvladovanje kriznih razmer: Biti pripravljen, za vsak primer posebej in na podlagi konsenza, v skladu s 7. členom Washingtonske pogodbe prispevati k učinkovitemu preprečevanju konfliktov ter k aktivnemu vključevanju v obvladovanje kriznih razmer, vključno z operacijami za odzivanje na krizne razmere.
  • Partnerstvo: Spodbujati široko partnerstvo, sodelovanje in dialog z drugimi državami na evroatlantskem območju z namenom izboljšanja preglednosti, vzajemnega zaupanja in sposobnosti za skupno ukrepanje z zavezništvom.

Nato daje državam članicam edinstveno priložnost posvetovanja in sprejemanja odločitev o politično-varnostnih temah na vseh ravneh. Odločitev Nata je odraz kolektivne volje vseh devetindvajsetih članic, v zavezništvu se namreč odločitve sprejemajo s konsenzom.


Vrednote kot so demokracija, vladavina prava, spoštovanje človekovih pravic, tudi po devetinšestdesetih letih delovanja ostajajo nespremenjene. Zaradi dogodkov na vzhodnih in južnih mejah zavezništva so še toliko bolj aktualne in relevantne.