Skoči na vsebino

USPOSABLJANJE PROMETNE POLICIJE ZA PROFESIONALNO IN KVALITETNO DELO

 

Cilj projekta je bil prispevati k oblikovanju zdravega delovnega okolja v policiji, saj ima delo policistov širši družbeni vpliv na varnost države in dvigniti znanje udeležencev na področju ustvarjalnega delovnega okolja, ki spodbuja profesionalizem.
 
21 slovenskih strokovnjakov je predstavnikom srbske prometne policije predstavilo, kaj je kakovostno in strokovno delo in predlagalo izoblikovanje ustreznega delovnega okolja.
 
Petdnevni študijski obisk 19 vodilnih uslužbencev prometne policije v Sloveniji je vključeval tudi obisk štirih enot prometne policije v Mariboru, Celju, Ljubljani in Novem mestu. Udeleženci so sodelovali pri izvajanju vsakdanjih delovnih nalog, kot so poostreni avtocestni nadzor, odprava na delo itd. Ob koncu usposabljanja so udeleženci oblikovali akcijski načrt za konkreten prenos dobrih slovenskih praks v prakso srbske policije. Več »