Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta / Donor project N°

1811-11-000089

Prejemnik sredstev / Channel of delivery name

Slovenska Karitas / Caritas Slovenia

Koda prejemnika / Channel code

22000 Donor country-based NGO

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

41081: Environmental education/ training

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

8.6.2011

Obdobje izvajanja / Start – End

15. 5. 2011 - 1. 10. 2013

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

100.000

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

100.000

Spletna stran prejemnika / Channel of delivery web page

www.karitas.si/mednarodna-pomoc/razvojna-pomoc-jv-evropa/