Skoči na vsebino

TRAJNOSTNI RAZVOJ KULTURE SOBIVANJA IN VAROVANJA OKOLJA V KRAJIH NIŠ, ALEKSINAC IN LESKOVAC

 

Vsebina projekta se nanaša na izvedbo dejavnosti, ki zagotavljajo trajnostni razvoj kulture sobivanja, medsebojne strpnosti in sodelovanja med različnimi etničnimi skupinami. Obsega tudi boljše razumevanje okoljske problematike ter izboljšanje odnosa mladih in širše javnosti do varovanja okolja, s poudarkom na pravilnem ravnanju z odpadki. Projekt se je izvajal na območju mest Niš, Aleksinac in Leskovac v južni Srbiji, kjer poleg velike romske skupnosti živijo tudi druge, manjše etnične skupine. Območje je precej onesnaženo, veliko je opuščenih tovarn, rudnikov, vojaških objektov in divjih odlagališč.
 

V okviru projekta so bili izvedeni seminarji za učitelje in delavnice za učence in dijake predvsem o varstvu okolja in medkulturnem dialogu, pripravljena in razdeljena so bila tudi didaktična in promocijska gradiva o varstvu okolja in kulturi sobivanja. Poleg tega je projekt zagotovil zmogljivosti za trajno ločevanje odpadkov v osmih šolah na tem območju, opravljen je bil popis vseh divjih odlagališč in izdelan zemljevid odlagališč s fotografskim gradivom ob pomoči dijakov prostovoljcev. Javna kampanja v okviru projekta je ne zgolj širšo javnost, temveč tudi lokalne oblasti opozorila na problematiko divjih odlagališč in jih spodbudila k reševanju. Več »