Skoči na vsebino

VEČ

Država prejemnica

Srbija

Naslov projekta

Strokovna praksa za srbske javne uslužbence

Številka pogodbe

C1811-17-000118

Prejemnik sredstev

Ustanova – Center za evropsko prihodnost

   -   sedež

Grajska cesta 1, 1234 Loka pri Mengšu

   -   transakcijski račun

SI56 0510 0801 1933 708

Koda prejemnika

10000 () Public SectorInstitutions

Vrsta pomoči

C01: projekti

Vsebinska opredelitev pomoči

15110

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Datum podpisa pogodbe

31. 8. 2017

Obdobje izvajanja

Od

1. 9. 2017

Do

30. 11. 2017

Pogodbena vrednost v EUR

3.300

Predvidena vrednost po letih v EUR

2017

3.300

2018

Realizirana vrednost po letih v EUR

2017

3.300

2018

 

Spletna stran izvajalca

http://www.cep.si/news-and-press-/press-releases

Vpliv na podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Vpliv na podnebne spremembe (prilagajanje)

0 - ne vpliva

Vpliv na biodiverziteto

0 - ne vpliva

Vpliv na dezertifikacijo

0 - ne vpliva

Vpliv na enakost spolov

1 - močno vpliva

Vpliv na zmanjšanje tveganja nesreč

0 - ne vpliva

Vpliv na povečanje odpornosti na nesreče

0 - ne vpliva

Ključni (pod)cilj trajnostnega razvoja iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030

16.6   Razviti učinkovite, odgovorne in pregledne ustanove na vseh ravneh