Skoči na vsebino

KREPITEV ZMOGLJIVOSTI IZMENJAVE INFORMACIJ NA PODROČJU NEZAKONITIH MIGRACIJ (SRBIJA)

Srbiji bo v letu 2018 namenjena pomoč pri uvedbi izboljšav v sistem izmenjave informacij na področju nezakonitih migracij. S povečanjem migracij je trgovina z ljudmi trenutno najbolj dobičkonosen posel kriminalnih združb, boj proti njim pa je prednostna naloga vseh držav EU, tudi Srbije, ki je v procesu približevanja EU. V okviru projekta bo s pomočjo izmenjave izkušenj izdelana analiza vrzeli glede sedanje kvalitete sodelovanja in izmenjave informacij, organizirana delavnica za učinkovitejši sistem pretoka operativnih informacij in reagiranja glede nezakonitih migracij v praksi ter izdelan in predstavljen predlog za praktične usmeritve o poteku komunikacije. Več»