Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta / Donor project N°

1811-13-000012/7

Prejemnik sredstev / Channel of delivery name

Center za evropsko prihodnost / Centre for European Perspective

Koda prejemnika / Channel code

22000 Donor country-based NGO

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

15112: Decentralisation and support to subnational government

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

19.6.2013

Obdobje izvajanja / Start – End

15.6.2013 - 30.11.2013

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

18.528,6

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

18.099,11

Spletna stran prejemnika / Channel of delivery web page

www.cep.si/index.php