Skoči na vsebino

PODPORA OBČINAM NA PODROČJU SODELOVANJA V MEDNARODNIH (EU) PROJEKTIH

 

Cilj projekta je bil dosežen. Okrepile so se zmogljivosti 19 javnih uslužbencev srbskih občin na področju mednarodnih projektov, usposobili so se za pripravo naložbenih projektov ter učinkovitejše črpanje sredstev EU.
 
V okviru projekta je šest slovenskih ekspertov izvedlo petdnevno usposabljanje za uslužbence srbskih občin, pristojnih za načrtovanje, pripravo in izvedbo projektov, s poudarkom na infrastrukturnih projektih. Usposabljanje je bilo namenjeno prenosu slovenskih izkušenj in razvijanju veščin načrtovanja in priprave ter izvedbe projektov.
 
Glavne teme usposabljanja:
– povezanost strateškega in proračunskega načrtovanja na občinski ravni, in povezava na državno raven,
– oblike javno-zasebnega partnerstva,
– izkušnje Slovenije z operativnimi programi večletnega finančnega okvira,
– analiza učinkov infrastrukturnih projektov,
– slovenske izkušnje pri razpisih,
– uspešnost prijave projekta z vidika ocenjevalca,
– posebnosti pripravljalne faze naložbenega projekta. Več »