Skoči na vsebino

VEČ

Št. pogodbe

1811-15-000029

Prejemnik sredstev / Channel of delivery name

ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti / ITF Enhancing Human Security

Koda prejemnika / Channel code

22000 () Donor country-based NGO

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

15250: Removal of land mines and explosive remnants of war

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

14. 4. 2015

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

1. 4. 2015

Do / To

20. 9. 2016

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

2015

100.000,00

 

 

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

2015

83.643,75

Spletna objava (izvajalec)

http://www.itf-fund.si/news/ongoing-support-provided-by-the-republic-of-slovenia

Podnebne spremembe (blaženje) / Climate change (mitigation)

0 - ne vpliva / not targeted

Podnebne spremembe (prilagajanje) / Climate change (adaptation)

0 - ne vpliva / not targeted

Enakost spolov / Gender equality

n. p. / n. a.

Okolje / Aid to environment

n. p. / n. a.

Dobro upravljanje / PD/GG

n. p. / n. a.