Skoči na vsebino

PO-POPLAVNA POMOČ NA PODROČJU PROTIMINSKEGA DELOVANJA V REPUBLIKI SRBIJI

Katastrofalne poplave, ki so maja 2014 prizadele Srbijo, so bile najhujše v zadnjih 120 letih. Prizadele so okoli 1,6 milijona ljudi. Poplavile so reke Sava, Tamnava, Kolubara, Jadar, Zapadna, Morava, Velika Morava, Mlava in Pek. Močno deževje in visoka nasičenost tal z vodo sta povzročila pojavljanje plazov v zgornjih tokovih rečnih korit. Velik problem so predstavljala neočiščena minska polja in premik min zaradi poplav. Po preliminarnih ocenah ter ugotovitvah Centra za razminiranje Republike Srbije, je bila velika verjetnost obstoja min in improviziranih eksplozivnih teles v reki Savi pri vasi Jamena na meji med Republiko Srbijo in Republiko Hrvaško. Po podatkih Centra je do plazov in močnih poplavnih tokov na minski sumljivem prostoru prihajalo tudi na področjih Bujanovca, Preševa, Sjenice in Paraćina, torej področjih, na katerih je že obstajal sum minske onesnaženosti.


V okviru projektnih aktivnosti je bil opravljen tehnični pregled minsko sumljivih površin na poplavljenih območjih (Jamena, Bujanovac, Preševo, Sjenica in Paraćin) v skupni izmeri 7.730.586 m2. Izločenih je bilo 1.005.028 m2 minsko sumljivih površin, postavljenih 152 opozorilnih tabel na pregledanih območjih, namenjenih opozarjanju prebivalstva na tem območju ter 1.706 oseb ozaveščenih o minski nevarnosti. Na osnovi identificiranih minsko sumljivih površin, je ITF pripravil tehnično dokumentacijo za pripravo posameznih projektov razminiranja. V obdobju izvajanja projekta je potekala redna koordinacija z drugimi mednarodnimi in nacionalnimi telesi.


Za nemoteno delovanje Centra za razminiranje Republike Srbije je bila v okviru projekta nabavljena in nameščena potrebna tehnična oprema za opravljanje nalog, vezanih na projekte pregledovanja in označevanja minsko sumljivih površin v Srbiji po poplavah 2014. Več»