Skoči na vsebino

OBNOVA S POPLAVAMI POŠKODOVANE OSNOVNE ŠOLE V BARIĆU IN CESTNE INFRASTRUKTURE V KRUPANJU V SRBIJI

Projekt je nastal na podlagi še aktualnih lokalnih potreb po obnovi javne infrastrukture, ki je bila poškodovana ob katastrofalnih poplavah v maju 2014 v Srbiji, in sicer v poplavljenih občinah Obrenovac in Krupanj, in ki do zdaj še ni bila obnovljena zaradi pomanjkanja sredstev. Obnova je bila nujno potrebna za normalen potek življenja in dejavnosti lokalnega prebivalstva.


V okviru projekta se je obnovila zgradba Osnovne šole »14. oktobar« v Bariću (4 km oddaljen od Obrenovca), kjer je bil zaradi visoke vode na celotnem območju Obrenovca (ob reki Savi) in zaradi slabega kanalizacijskega omrežja odtok za odpadno vodo v bližini zgradbe med majskimi poplavami zalit. Vsa odpadna voda je zato odtekla nazaj po kanalu na šolske površine in poplavila tudi šolsko telovadnico, garderobe s sanitarijami za učence in učenke in sanitarije za učitelje ter uničila pohištvo, WC-školjke, odpadle so ploščice itd.
V okviru projekta je bila v sodelovanju z občino Kurpanj obnovljena tudi cestna in komunalna infrastruktura v 800 metrov dolgi ulici Luke Stevića v Krupnju (ob Drini), ki je bila v maju 2014 popolnoma poplavljena, prizadeli pa so jo tudi zemeljski plazovi. Na poškodovanem cestišču se je zadrževala vsa drenažna voda, kar je še dodatno oviralo promet in ogrožalo varnost pešcev, zlasti otrok. Z obnovo sta zagotovljena večja varnost pešcev in nemoten potek prometa.


Cilji projekta: izboljšanje osnovnih pogojev za športno udejstvovanje otrok na Osnovni šoli »14. oktobar« v Bariću, preprečitev nadaljnjih poplav v prostorih telovadnice, izboljšanje pogojev za vožnjo in povečanje prometne varnosti pešcev na ulici Luke Stevića v Krupnju.


Rezultati projekta: obnova cestne infrastrukture na ulici Luke Stevića v Krupnju ter obnova garderobnih prostorov, sanitarij in kanalizacijskega omrežja v sklopu telovadnice na Osnovni šoli »14. oktobar« v Bariću. Več »

 

Slovesnost ob zaključku obnove telovadnice v OŠ "14. oktobar" v Bariču v Srbiji, spletna novica MZZ, 18.9.2015