Skoči na vsebino

VEČ

Št. pogodbe

1811-15-000047

Prejemnik sredstev / Channel of delivery name

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj / Centre for international cooperation and development

Koda prejemnika / Channel code

10000 () PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

14050: Waste management / disposal

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

20.5.2015

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

1.5.2015

Do / To

1.9.2015

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

2015

140.000,00

2016

 

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

2015

 

140.000,00

2016

 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.cmsr.si/Dejavnosti/Mednarodno_razvojno_sodelovanje/Projekti/

Podnebne spremembe (blaženje) / Climate change (mitigation)

0 - ne vpliva / not targeted

Podnebne spremembe (prilagajanje) / Climate change (adaptation)

0 - ne vpliva / not targeted

Enakost spolov / Gender equality

n. p. / n. a.

Okolje / Aid to environment

2 - je poglavitni namen dejavnosti / principal objective

Dobro upravljanje / PD/GG

n. p. / n. a.