Skoči na vsebino

NAKUP SMETARSKEGA VOZILA

Občina Obrenovac v Srbiji je bila ena od močneje prizadetih občin v poplavah v letu 2014, saj je bilo poplavljenih skoraj 90 odstotkov občine. Zaradi poplav se je močno povečala količina smeti in drugega odpada, ki jih Javno komunalno podjetje Obrenovac, zaradi omejenih kapacitet, ne more pravočasno pobrati in odpeljati na deponijo. Trenutno ima podjetje v najemu tri komunalna vozila, potrebovalo bi jih precej več, vendar nima zadostnih finančnih sredstev niti za kritje najema kaj šele za nakup.


Z nabavo novega funkcionalnega smetarskega vozila se bo povečala učinkovitost zbiranja odpadkov, omogočena bo hitrejša sanacija posledic poplav in s tem normalizacija življenjskih pogojev za prebivalce. Z rednejšim pobiranjem smeti se bo zmanjšalo onesnaževanje okolja in nevarnost izbruha nalezljivih bolezni, s tem pa se bo povečala zdravstvena varnost prebivalstva. Več »

 

Popoplavna pomoč Srbiji, spletna novica MZZ, 31.8.2015