Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta oz. pogodbe / Donor project N°

1811-14-000064

Prejemnik sredstev /

Channel of delivery name

Slovenska Karitas /

Caritas Slovenia

Koda prejemnika /

Channel code

20000 () NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS (NGOs) AND CIVIL SOCIETY

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči /

Purpose code

41081: Environmental education/ training

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe /

Commitment date

29.5.2014

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

2.1.2014

Do / To

30.9.2016

Predvidena vrednost v EUR /

Commitments in EUR

2014

24.000,00

2015

31.000,00

2016

25.000,00

Realizirana vrednost v EUR /

Amounts extended in EUR

2014

24.000,00

2015

 

31.000,00

2016

25.000,00 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.karitas.si/mednarodna-pomoc/

Podnebne spremembe (blaženje) /

Climate change (mitigation)

2 - je poglavitni namen dejavnosti / principal objective

Podnebne spremembe (prilagajanje)

2 - je poglavitni namen dejavnosti / principal objective

Enakost spolov / Gender equality

0 - ne vpliva / not targeted

Okolje / Aid to environment

2 - je poglavitni namen dejavnosti / principal objective

Dobro upravljanje / PD/GG

n. p. / n. a.