Skoči na vsebino

VEČ

Št. pogodbe

C1811-16-000088

Prejemnik sredstev

Center za razvoj financ

Koda prejemnika

47000 () Other multilateral institution

Vrsta pomoči

C01: projekti

Vsebinska opredelitev pomoči

15111: Public finance management

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve

Datum podpisa pogodbe

20. 7. 2016

Obdobje izvajanja

Od

1. 3. 2016

Do

15. 11. 2017

Predvidena vrednost v EUR

2016

60.000,00

2017

60.000,00

Realizirana vrednost v EUR

2016

60.000,00

2017

60.000,00 

Spletna objava (izvajalec)

www.cef-see.org

Podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Podnebne spremembe (prilagajanje)

0 - ne vpliva

Enakost spolov

ni podatka

Okolje

ni podatka

Dobro upravljanje

2 - je poglavitni namen dejavnosti