Skoči na vsebino

IZOBRAŽEVANJE JAVNIH RAČUNOVODIJ V SRBIJI 2016 – 2018 (PACT SERBIA 2016 - 2018)

Projekt izobraževanja računovodij javnega sektorja je namenjen zaposlenim v javnem sektorju z diplomo in ustreznimi praktičnimi izkušnjami na področju priprave in izvrševanja proračuna, računovodstva in knjigovodstva, priprave podatkov za finančno poročanje in finančni nadzor.


V skladu z najboljšimi mednarodnimi standardi in praksami dvostopenjski program izobraževanja diplomantom omogoča pridobitev ustreznih znanj za naziv računovodja in preizkušeni računovodja javnega sektorja. Dolgoročni cilj programa je izboljšanje položaja in kakovosti računovodskega poklica v javnem sektorju.  Računovodjem javnega sektorja program ponuja mednarodno priznano poklicno kvalifikacijo, visoko kakovostno učno gradivo posebej zasnovano za računovodje v javnem sektorju, poznavanje nacionalnih javnih financ ter poznavanje predpisov s področja računovodstva in obdavčitev ter prilagodljive metode usposabljanja, t.j. usposabljanje v učilnicah z mentorji ter združevanje teoretičnega in praktičnega usposabljanja z mentorji v lokalnem jeziku.


Dvostopenjski program je sestavljen iz več modulov: 1. stopnja (certifikat), ki zajema dva mednarodna modula (upravljavsko in finančno računovodstvo) in nacionalni modul (nacionalne javne finance in zakonodaja s področja računovodstva in davkov) ter 2. stopnja (diploma), ki zajema štiri mednarodne module (revizija, upravljanje financ, upravljanje organizacij in finančno poročanje v javnem sektorju).


Projekt Centra za razvoj financ sofinancirata Ministrstvo za zunanje zadeve RS s sredstvi mednarodnega razvojnega sodelovanja ter ameriško zunanje ministrstvo s sredstvi preko Sklada za nove države donatorice Emerging Donors Challenge Program. Skupna vrednost projekta je 299.400 evrov, od tega MZZ RS prispeva 120.000 evrov (60.000 evrov v 2016 in 60.000 evrov v 2017).  Zaključek projekta je predviden julija 2018. Več »