Skoči na vsebino

VEČ

Prejemnik sredstev

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj

Financer

Ministrstvo za okolje in prostor

Datum podpisa pogodbe

30. 6. 2016

Obdobje izvajanja

Od

1. 6. 2016

Do

31. 12. 2017

Predvidena vrednost v EUR

2016

630.000,00

2017

Realizirana vrednost v EUR

2016

2017

 

Spletna objava (izvajalec)

v pripravi

Podnebne spremembe (blaženje)

2 - je poglavitni namen dejavnosti

Podnebne spremembe (prilagajanje)

2 - je poglavitni namen dejavnosti

Enakost spolov

ni podatka

Okolje

2 - je poglavitni namen dejavnosti

Dobro upravljanje

0 - ne vpliva