Skoči na vsebino

IZGRADNJA VRTCA V ŠIMANOVCIH, SRBIJA

Naselje Šimanovci je najštevilčnejša vas v občini Pečinci z okoli 3000 prebivalci. V vasi ni otroškega vrtca. Za začasno rešitev bivanja se že 10 let uporablja podstrešje osnovne šole v Šimanovcih. Podstrešje je prekrito z železno streho, ki prepušča vodo. Streha nima nikakršne termoizolacije, zato je v prostorih poleti neznosna vročina, pozimi pa zelo hladno. Zaradi neustreznosti objekta se starši otrok neradi odločajo za vpis otrok v vrtec, kar negativno vpliva na socializacijo otrok.

 

Cilj projekta je izboljšanje pogojev za bivanje in povečanje vpisa predšolskih otrok v vrtec. Varčni objekt predstavlja prispevek k ciljem podnebne politike zmanjševanja izpustov Co2 in prilagajanje na podnebne spremembe.

 

V okviru projekta se bo zgradil nov otroški vrtec za 200 otrok; 6 skupin za otroke od 3-6 leta starosti in 4 skupine za otroke do 3 leta starosti. Poleg prostorov za bivanje otrok bodo v zgradbi tudi večnamenski in splošni prostori ter kuhinja. Objekt bo imel 2.000 kvadratnih metrov bivalne površine in 3.800 kvadratnih metrov zunanjih površin. Projekt predvideva izgradnjo modernega, energetskega varčnega objekta, pri gradnji bodo uporabljeni visoko tehnološki materiali, ki bodo zagotavljali ustrezne bivalne pogoje in nizke stroške ogrevanja in vzdrževanja.

Z realizacijo projekta bodo ustvarjeni pogoji za socializacijo ter vzgojo in varstvo predšolskih otrok v ustreznih pogojih. Mlade družine, ki so se zaradi neustreznih prostorov, v katerih se sedaj nahaja vrtec, do sedaj odseljevale iz občine, bodo v prihodnje ostale v občini, s tem pa se bodo izboljšali pogoji dolgoročnega razvoja občine. Več »