Skoči na vsebino

IZBOLJŠANJE IZOBRAŽEVANJA O OTROKOVIH PRAVICAH NA OBMOČJU JUŽNE SRBIJE

Projekt naslavlja problematiko pomanjkanja ozaveščenosti o človekovih in otrokovih pravicah ter  pomenu spoštovanja le-teh s strani staršev, učiteljev in otrok ter splošne javnosti v južni Srbiji.

 

Eden od vzrokov slabo ozaveščene splošne javnosti v Srbiji o človekovih in otrokovih pravicah je slaba pokritost te teme v srbskih medijih. Kljub temu, da je izobraževanje o človekovih pravicah del srbskega uradnega učnega načrta, so te teme v šolah pogosto izrinjene na račun drugih učnih snovi.

 

Pravice predvsem pri otrocih, ki so najbolj ranljiva skupina prebivalstva, so pogosto kršene, še posebej v družinah, ki živijo v velikih socialnih stiskah. V teh krajih je velika brezposelnost, otroci so pogosto prikrajšani za osnovne dobrine, imajo slabše možnosti za izobraževanje, so žrtve nasilja v družinah ipd. Prebivalstvo na območju južne Srbije je etnično mešano, tudi šole, pri čemer pogosto prihaja do medsebojne nestrpnosti in diskriminacije. Dodatno k temu na območju južne Srbije v državo v zadnjem letu vstopa veliko migrantov / beguncev.

 

Vsebina projekta se nanaša predvsem na izgradnjo in krepitev izobraževalnih aktivnosti o človekovih in otrokovih pravicah s posebnim poudarkom na ozaveščanju otrok ter njihovih staršev o teh pravicah. Usposabljalo se bo učitelje OŠ in SŠ v krajih južne Srbije (Aleksinac, Niš, Sokobanj, Knjaževac, Pojate...). Pripravljena bodo didaktična gradiva in izvedena usposabljanja za učitelje ter delavnice za otroke in starše. 

 

Posebej bodo poudarjene pravice otrok iz ogroženih skupin in otrok migrantov. Izvedene bodo aktivnosti ozaveščanja o otrokovih in človekovih pravicah za otroke in starše begunce / migrante, ki so nastanjeni v centrih po Srbiji. Z aktivnostmi se bo krepilo medsebojno spoštovanje in toleranca ter spodbujalo otroke k aktivnemu državljanstvu. Več »