Skoči na vsebino

KREPITEV ZMOGLJIVOSTI ZA USPEŠNO PREISKOVANJE PRIMEROV KORUPCIJE

Korupcija je v Republiki Makedoniji vprašanje z visoko prioriteto. Beležijo se določeni rezultati, a glede na Poročilo o napredku 2015, je korupcija še vedno razširjena na mnogih področjih in ostaja zelo resen problem.


Cilj projekta je bil okrepiti zmogljivosti Makedonije za uspešno preiskovanje koruptivnih primerov in izboljšati medinstitucionalno sodelovanje pri preiskovanju koruptivnih primerov.


V okviru projekta sta bili organizirani dve usposabljanji, 3-dnevno in 2-dnevno, namenjeni preiskovalcem (uslužbencem MNZ Makedonija) in tistim, ki sodelujejo v preiskovanju in pregonu korupcije. Prvo usposabljanje je bilo namenjeno 18 vodilnim uslužbencem za delitev EU standardov na področju preiskovalnih tehnik in pristopov pri preiskovanju korupcije, ki bodo znanje prenesli naprej osebju, ki v zvezi s preiskovanjem korupcije deluje pod njihovim vodstvom. Drugo usposabljanje, ki se ga je udeležilo 13 udeležencev, je bilo namenjeno izboljševanju medinstitucionalnega sodelovanje pri preiskovanju korupcije. Več »

 

Za uspešnejše preiskovanje primerov korupcije, spletna novica MZZ, 12. 9. 2016

Slovenska razvojna pomoč Makedoniji za uspešnejše preiskovanje primerov korupcije, spletna novica MZZ, 16. 8. 2016