Skoči na vsebino

DOSEGANJE CILJEV V BOJU PROTI TIHOTAPLJENJU IN ILEGALNIM MIGRACIJAM

Cilj projekta je bil izboljšati zmogljivosti dela organov na mejnih prehodih (carine in policije) za skupno doseganje strateških ciljev, predvsem pri odkrivanju tihotapljenja in ilegalnih migracij.
 
V okviru tridnevnega usposabljanja za 25 uslužbencev mejne policije, carinske uprave in Ministrstva za notranje zadeve, ki so ga izvedli štirje slovenski strokovnjaki, so bila obravnavana naslednja področja:
- ugotavljanje stanja in aktivnosti, ki so potrebne, da se izboljša izvedba mejne kontrole, carinskega nadzora in carinjenja s pomočjo lastne SWOT analize in slovenskih izkušenj in dobrih praks;
- metodološko-analitska obravnava strateškega planiranja vs. operativnega planiranja;
- doseganje boljših rezultatov s pomočjo postavljanja ciljev na lokalnem nivoju in oblikovanjem operativnih strategij na osnovi strateških ciljev iz državne ravni;
- izboljševanje sodelovanja med policijo in carino na področju izvajanja nalog in doseganja ciljev ter sodelovanje s sosednjo državo pri mejni kontroli/carinjenju;
- izmenjava izkušenj, praks in ocen o izvajanju nalog pri odkrivanju tihotapljenja in ilegalnih migracij;
- oblikovanje akcijskih načrtov, spremljanje doseganja ciljev, ugotavljanje obstoječih virov ter odprava ovir. Več »

Podpora Slovenije mejni policiji in carinski upravi Republike Makedonije se nadaljuje, spletna novica MZZ, 1.7.2014