Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta oz. pogodbe / Donor project N°

1811-14-000017/08

Prejemnik sredstev /

Channel of delivery name

Center za evropsko prihodnost /

Centre for European Perspective

Koda prejemnika /

Channel code

22000 () NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS (NGOs) AND CIVIL SOCIETY

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

15130: Legal and judicial development

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

28.2.2014

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

10.1.2014

Do / To

15.11.2014

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

2014

24.326,08

 

 

Realizirana vrednost v EUR /

Amounts extended in EUR

2014

22.905,74

 

 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.cep.si/

Podnebne spremembe (blaženje) /

Climate change (mitigation)

0 - ne vpliva / not targeted

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

Climate change (adaptation)

0 - ne vpliva / not targeted

Enakost spolov / Gender equality

n. p. / n. a.

Okolje / Aid to environment

n. p. / n. a.

Dobro upravljanje / PD/GG

n. p. / n. a.