Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta / Donor project N°

1811-13-000067

Prejemnik sredstev / Channel of delivery name

Slovenska filantropija

Koda prejemnika / Channel code

22000 Donor country-based NGO

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

15160: Human rights

Financer /

Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

10.6.2013

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

1.6.2013

Do / To

10.10.2014

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

2013

16.000,00

2014

16.000,00

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

2013

16.000,00

2014

16.000,00

Spletna stran prejemnika /

Channel of delivery web page

 

www.filantropija.org

Podnebne spremembe (blaženje) /

Climate change (mitigation)

0 - ne vpliva / not targeted

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

Climate change (adaptation)

0 - ne vpliva / not targeted

Enakost spolov / Gender equality

n. p. / n. a.

Pomoč okolju / Aid to environment

n. p. / n. a.

Dobro upravljanje / PD/GG

n. p. / n. a.