Skoči na vsebino

IZOBRAŽEVANJE O ČLOVEKOVIH PRAVICAH - PRISPEVEK K OPOLNOMOČENJU OTROK IN VZGOJI ZA ODGOVORNO DRŽAVLJANSKO DELOVANJE

 

Projekt naslavlja problem nezadostnega znanja o otrokovih in človekovih pravicah v Srbiji ter Bosni in Hercegovini med otroki in mladimi, ki so ena najbolj ranljivih skupin (trpijo posledice revščine, nasilja, diskriminacije, izključevanja, neupoštevanja), ter pomanjkanje ustreznih in trajnostno naravnanih pristopov ter pozitivnega okolja v izobraževanju o pravicah, ki otrokom in mladim omogočajo dejavno sodelovanje in uporabo pridobljenega znanja v vsakdanjem življenju.

 

V okviru projekta je bilo v posamezni državi usposobljenih 30 učiteljev za izvajanje izobraževanja o človekovih in otrokovih pravicah s pomočjo delavnic »Naše pravice«. V obeh državah skupaj so učitelji po usposabljanju uspešno izvedli več kot 780 delavnic za 1800 otrok. Učitelji so poleg priročnika »Naše pravice« in kartic, večinoma uporabljali metode dela po priročniku Kompas. V okviru projekta je bilo za vrstniško izobraževanje s področja človekovih pravic – prenos znanj med vrstniki -  usposobljenih 20 mladih, ki so ves čas delovali kot prostovoljci, in so poleg delavnic na šolah in v partnerskih organizacijah dodatno seznanili 1000 mladih s pojmi s področja človekovih pravic. Aktivno so sodelovali skupaj z več 200 drugimi prostovoljci v različnih aktivnostih in programih, ki so bile organizirane z namenom spodbujanja spoštovanja in varovanja človekovih pravic. Več »