Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta oz. pogodbe / Donor project N°

1811-13-000082

Prejemnik sredstev / Channel of delivery name

Center za razvoj financ / Center of Excellence in Finance

Koda prejemnika / Channel code

22000 () Donor country-based NGO

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

15111: Public finance management

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

11.6.2013

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

15.10.2012

Do / To

31.10.2014

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

156.991,00

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

152.478,36

Spletna objava (izvajalec)

www.cef-see.org/learning-activities/