Skoči na vsebino

USPOSABLJANJE NOTRANJIH REVIZORJEV JAVNEGA SEKTORJA (TIAPS)

 

Program TIAPS javnim uslužbencem omogoča pridobivanje veščin s področja revizije, skladnih z mednarodnimi revizijskimi standardi in primeri dobre prakse. Program je na prvi stopnji sestavljen iz treh mednarodnih modulov in dodatnega modula, ki zajema domačo zakonodajo. Ob koncu prve faze se pridobi certifikat. Druga stopnja obsega dodatne tri mednarodne module, ob koncu programa pa udeleženci pridobijo diplomo. Celoten program, katerega cilj je samostojno izvajanje izobraževanja po programu TIAPS v državi upravičenki, traja dve leti. Lokalizacija poteka med celotno izvedbo programa.
 
Projekt zajema dva sklopa izobraževanj na prvi stopnji, po koncu katerih naj bi se zagotovilo dovolj usposobljenih kadrov za nadaljevanje izobraževanja na drugi stopnji.
 
V okviru projekta je bila izvedena uvodna delavnica (s testiranji) za kandidate v dveh skupinah. Usposobljeni so trije predavatelji za posamezen mednarodni modul  pripravljeni prevodi učnih gradiv, oblikovan nacionalni modul, izvedeno usposabljanje udeležencev iz javnega sektorja, zagotovljen prevzem programa in njegovo neodvisno izvajanje ter pripravljene osnove za nadaljevanje usposabljanja na drugi stopnji.
 
Skupna vrednost projekta znaša 363.532 EUR, od česar po 156.991 EUR prispevata Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in USAID, 34.650 EUR Ministrstvo za finance Makedonije in 14.900 EUR Center za razvoj financ. Več »