Skoči na vsebino

POMOČ MAKEDONIJI PRI PRIBLIŽEVANJU EU V POGLAVJU 24 – FINANČNE PREISKAVE

V 2-letnem projektu bo CEP okrepil zmogljivosti Makedonije za boj proti organiziranemu in težkim oblikam kriminala ter korupciji. Ker je glavni motiv in hkrati sredstvo za delovanje storilcev organiziranega kriminala pridobitev premoženjske koristi, je ena od glavnih nalog makedonskih organov pregona pri približevanju EU v poglavju 24, da povečajo zmogljivosti za zaseg, začasno zavarovanje in odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi in premoženja nezakonitega izvora, že v predkazenskem postopku. Izvedene bodo tri delavnice, individualna svetovanja in razvit učni program z slovenskimi izbranimi primeri dobrih praks. Projekt se izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve/Policijo, Specializiranim državnim tožilstvom in Finančno upravo Republike Slovenije. Več»

 

Makedoniji pomoč Slovenije na področju finančnih preiskav, spletna novica MZZ, 20. 6. 2017