Skoči na vsebino

VEČ

Država prejemnica

Makedonija

Naslov projekta

Enakopravna moč ženskam

Številka pogodbe

C1811-17-000029

Prejemnik sredstev

Zavod Izida Vita

Koda prejemnika

20000 () Non-governmental organisations (NGOs) and civil society

Vrsta pomoči

C01: projekti

Vsebinska opredelitev pomoči

15170: Women’s equality organisations and institutions

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Datum podpisa pogodbe

20. 2. 2017

Obdobje izvajanja

Od

1. 1. 2017

Do

15. 10. 2019

Predvidena vrednost v EUR

2017

30.000,00

2018

35.000,00

2019

35.000,00

Realizirana vrednost v EUR

2017

30.000,00

2018

 

2019

 

Spletna stran izvajalca

izidavita.si

Vpliv na podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Vpliv na podnebne spremembe (prilagajanje)

0 - ne vpliva

Vpliv na biodiverziteto

0 - ne vpliva

Vpliv na dezertifikacijo

0 - ne vpliva

Vpliv na enakost spolov

2 - je poglavitni namen dejavnosti

Vpliv na zmanjšanje tveganja nesreč

0 - ne vpliva

Vpliv na povečanje odpornosti na nesreče

0 - ne vpliva

Ključni (pod)cilj trajnostnega razvoja iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030

5.5 Zagotoviti celovito in dejansko vključenost žensk ter enake možnosti na vseh ravneh odločanja v politiki, gospodarstvu in javnem življenju