Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta / Donor project N°

1811-11-000087

Prejemnik sredstev / Channel of delivery name

Športna unija Slovenije / The Sports Union of Slovenia

Koda prejemnika / Channel code

22000 Donor country-based NGO

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

11230: Basic life skills for youth and adults

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

10.6.2011

Obdobje izvajanja / Start – End

1.6.2011 - 30.10.2013

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

100.000

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

93.780,92

Spletna stran prejemnika / Channel of delivery web page

www.sportna-unija.si/index.php/promocija/603-zadnji-mednarodni-kamp-v-makedoniji-ohrid