Skoči na vsebino

VEČ

Št. projekta / Donor project N°

1811-14-500002

Prejemnik sredstev /

Channel of delivery name

Ministrstvo za notranje zadeve / Ministry of the Interior

Koda prejemnika / Channel code

11000 Donor Government

Vrsta pomoči / Type of aid

D01: napotitve strokovnjakov v države v razvoju / donor country personnel

D02: tehnična pomoč v državi donatorici / other technical assistance

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

15210: Security system management and reform; Technical co-operation provided to parliament, government ministries, law enforcement agencies and the judiciary to assist review and reform of the security system to improve democratic governance and civilian control;

Financer /

Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

2.6.2014

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

1.1.2014

Do / To

31.12.2014

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

2014

19.700

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

2014

16.703

 

 

Spletna stran prejemnika /

Channel of delivery web page

 www.mnz.gov.si

Podnebne spremembe (blaženje) /

Climate change (mitigation)

0 - ne vpliva / not targeted

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

Climate change (adaptation)

0 - ne vpliva / not targeted

Enakost spolov / Gender equality

0 - ne vpliva / not targeted

Pomoč okolju / Aid to environment

0 - ne vpliva / not targeted.

Dobro upravljanje / PD/GG

2 – je poglavitni namen dejavnosti/principal objective