Skoči na vsebino

IZPOLNJEVANJE ZAHTEV V OKVIRU POGAJALSKEGA POGLAVJA 24 - IMPLEMENTACIJA EU PRAVNEGA REDA IN SCHENGENSKEGA PRAVNEGA REDA NA PODROČJU POLICIJSKEGA SODELOVANJA

V okviru približevanja EU je Republika Makedonija zaprosila za pomoč pri izpolnjevanju zahtev 24. pogajalskega poglavja. V tem okviru je bil uspešno izveden projekt "Implementacija EU pravnega reda in Schengenskega pravnega reda na področju policijskega sodelovanja". Projekt je potekal v štirih fazah od maja do septembra 2014 v Makedoniji in Sloveniji in je nadgradnja projekta bilateralne tehnične  pomoči iz 2013. 

 

Doseženi so bili vsi zastavljeni cilji projekta. Skupina slovenskih in makedonskih strokovnjakov je v okviru projekta pripravila potrebne spremembe nacionalne zakonodaje na področju mednarodnega policijskega sodelovanja v skladu z EU in Schengenskim pravnim redom, ki jih je  identificirala na podlagi opravljene analize. Predstavniki Makedonije so se seznanili s slovenskimi  izkušenjami na tem področju in pridobili vse potrebne informacije za izgradnjo IT platforme – hardware, software, aplikacije, izgradnjo potrebnih baz podatkov in njihove povezave, omrežje za prenos podatkov, kompatibilnost nacionalnih rešitev s strukturo Schengenskega informacijskega sistema (SIS II). Omenjena rešitev predstavlja idealno platformo, za kasnejšo vključitev v SIS II, testirana pa bo v okviru integracije nacionalnega sistema s sistemom Interpol. Skupina strokovnjakov je v okviru projekta pripravila tudi strokovno navodilo, ki bo služilo kot priročnik za delo in študijsko gradivo za nove delavce in izhodišča za natančno predelitev vsakega posameznega delovnega procesa na področju mednarodnega policijskega sodelovanja.  Več »