Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta oz. pogodbe / Donor project N°

1811-14-000078

Prejemnik sredstev / Channel of delivery name

Center za razvoj financ / Center of Excellence in Finance

Koda prejemnika /

Channel code

20000 () NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS (NGOs) AND CIVIL SOCIETY

Vrsta pomoči /

Type of aid

B03: prispevki za posebne programe mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij / contributions to  specific-purpose programmes and funds managed by international organisations (multilateral, INGO)

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

15111: Public finance management

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

14. 7. 2014

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

1. 6. 2014

Do / To

30. 6. 2016

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

2014

71.851,00

2015

78.410,00

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

2014

71.851,00 

2015

78.410,00

Spletna objava (izvajalec)

http://www.cef-see.org/

Podnebne spremembe (blaženje) /

 Climate change (mitigation)

0 - ne vpliva / not targeted

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

Climate change (adaptation)

0 - ne vpliva / not targeted

Enakost spolov / Gender equality

n. p. / n. a.

Okolje / Aid to environment

n. p. / n. a.

Dobro upravljanje / PD/GG

2 - je poglavitni namen dejavnosti / principal objective