Skoči na vsebino

IZOBRAŽEVANJE NOTRANJIH REVIZORJEV V JAVNEM SEKTORJU V MAKEDONIJI II (TIAPS II)

Projekt "Izobraževanje notranjih revizorjev v javnem sektorju v Makedoniji II (TIAPS II)" predstavlja drugo fazo programa usposabljanja notranjih revizorjev javnega sektorja (Training of International Auditors in Public Sector – TIAPS). Druga faza usposabljanja je usklajena z najnovejšimi mednarodnimi računovodskimi standardi in vsebuje tri mednarodne module in dodatnega, ki pokriva lokalno zakonodajo. Moduli na drugi stopnji pokrivajo področja višjega nivoja notranje revizije, upravljanje revizije in upravljanje službe notranje revizije. Projekt predvideva tudi nadaljevanje nudenja podpore usposobljenim mentorjem za prvo stopnjo in lokalizacijo, ki pomeni trajnost projekta, s čimer bo država uporabnica lahko samostojno upravljala z izobraževanjem po omenjenem programu.


Cilj projekta je prenos znanja in strokovna usposobitev notranjih revizorjev ter ozaveščanje o njihovi pomembnosti, vlogi in nalogah v javnem sektorju. Projekt zajema dva sklopa izobraževanja na prvi stopnji, po zaključku katerih naj bi se zagotovilo dovolj usposobljenih kadrov za nadaljevanje izobraževanja na drugi stopnji. Cilji bodo doseženi z naslednjimi aktivnostmi: organizacija uvodne delavnice s testiranji za izbiro kandidatov, usposabljanje devet predavateljev za nadaljnje usposabljanje  javnih uslužbencev, posodobitev učnega gradiva za drugo stopnjo v makedonskem jeziku, oblikovanje nacionalnega modula, prevzem programa in njegovo neodvisno izvajanje ter priprava osnove za nadaljevanje usposabljanja. V okviru projekta bo izvedeno usposabljanje do 40 udeležencev javnega sektorja Republike Makedonije.


Celotna vrednost projekta znaša 324.150 EUR, pri čemer Slovenija prispeva 150.261 EUR,  162.326 USAID (iz t.i. "US Challenge Fund") in MF Makedonije 10.800 EUR. Projekt se bo izvajal od 1.6.2014 do 30.8.2015. Več »

 

Slovesnost ob podelitvi certifikatov za uspešno zaključeno izobraževanje tretje generacije revizorje v javnem sektorju Makedonije, spletna novica MZZ, 19.10.2015