Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta / Donor project N°

1811-13-500009

Prejemnik sredstev / Channel of delivery name

Ministrstvo za notranje zadeve / Ministry of Interior

Koda prejemnika / Channel code

11000 Donor Government

Vrsta pomoči / Type of aid

D01: napotitve strokovnjakov v države v razvoju / donor country personnel

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

15210: Security system management and reform

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

31.5.2013

Obdobje izvajanja / Start – End

2.6.2013 - 2.10.2013

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

20.000

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

17.354

Spletna stran prejemnika / Channel of delivery web page

www.mnz.gov.si