Skoči na vsebino

IMPLEMENTACIJA EU PRAVNEGA REDA IN SCHENGENSKEGA PRAVNEGA REDA NA PODROČJU POLICIJSKEGA SODELOVANJA

 

V okviru približevanja EU je Makedonija izrazila potrebo po sodelovanju in pomoči pri izpolnjevanju zahtev 24. pogajalskega poglavja. Projekt s svetovanjem in delavnicami je izvedlo Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije s skoraj tridesetimi strokovnjaki Ministrstva za notranje zadeve Republike Makedonije (Mejna policija, Pravna služba, IT, Varstvo osebnih podatkov, Mednarodno policijsko sodelovanje, Organizirani kriminal, Uniformirana policija, Kriminalistična tehnika, Evropske zadeve in Obveščevalna dejavnost), Ministrstva za finance (Finančna policija in Carina) in Ministrstva za pravosodje, ki delujejo na področju mednarodnega policijskega sodelovanja.
 

Potekal je od junija do oktobra 2013 v štirih fazah, treh v Skopju in eni v Ljubljani. V okviru projekta je bil predstavljen Akcijski načrt za izvajanje pravnega reda na področju policijskega sodelovanja in schengenskega pravnega reda (z vsemi predvidenimi dejavnostmi, nosilci, rokom izvedbe, predvidenimi finančnimi stroški in kazalniki za merjenje pričakovanih rezultatov), s poudarkom na pripravi računalniške platforme za vključitev v SIS II in vzpostavitev urada SIRENE. Vzpostavljeni so bili temeljni pogoji za izmenjavo DNK, prstnih odtisov, fotografij in drugih biometričnih podatkov v okviru policijskega sodelovanja. Oblikovana je bila tudi zasnova mednarodnega policijskega sodelovanja, ki opredeljuje vse delovne procese na tem področju, skupaj z izbiro poti za izmenjavo informacij.
 

V Ljubljani so bile dejavnosti namenjene praktičnemu prikazu uveljavljanja pravnega reda Unije na področju 24. poglavja. Štirje predstavniki makedonskega Ministrstva za notranje zadeve so se ob tej priložnosti seznanili z delom dveh policijskih enot na zunanji schengenski meji (PLP Brnik in PMP Obrežje), ki obsežno sodelujeta z nacionalnim uradom Sirene. Več »