Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta / Donor project N°

1811-14-000067

Prejemnik sredstev /

Channel of delivery name

Global Zavod za pomoč in razvoj (IRD Global) /

International Relief and Development

Koda prejemnika / Channel code

22000 Donor country-based NGO

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči /

Purpose code

11330: Vocational training

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe /

Commitment date

29.5.2014

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

1.5.2014

Do / To

30.9.2016

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

2014

24.000,00

2015

31.000,00

2016

25.000,00

Realizirana vrednost v EUR /

Amounts extended in EUR

2014

24.000,00

2015

 

2016

 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.ird.si/

Podnebne spremembe (blaženje) /

Climate change (mitigation)

0 - ne vpliva / not targeted

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

Climate change (adaptation)

0 - ne vpliva / not targeted

Enakost spolov / Gender equality

2 - je poglavitni namen dejavnosti / principal objective

Pomoč okolju / Aid to environment

n. p. / n. a.

Dobro upravljanje / PD/GG

n. p. / n. a.