Skoči na vsebino

EKONOMSKA KREPITEV ŽENSK V REGIJI VARDAR

Projekt naslavlja problematiko brezposelnosti, kot enega od ključnih problemov v Republiki Makedoniji, ki je ob koncu leta 2013 znašala 28,7%. Še posebej so ogrožene ženske in mladi iz ruralnih in manj razvitih regij, kot je regija Vardar, kjer je brezposelnih 35,9%. Glavni cilj projekta je povečati zaposlitvene možnosti žensk v regiji Vardar,  še posebej žensk, predstavnic etničnih manjšin in ranljivih skupin ter prispevati k enakopravnosti spolov.

 

Cilj projekta je tudi vzpostavitev sodelovanja med ranljivimi skupinami žensk v regiji na področju rokodelskih dejavnosti ter povečati prepoznavnost njihovega dela. Ciljne skupine so brezposelne ženske (18-50 let), njihove družine in lokalno prebivalstvo v regiji Vardar. Cilji bodo doseženi z izvedbo terenskih raziskav o veščinah in potencialu žensk iz regije Vardar, ki bo služila kot izhodišče za oblikovanje Programa ekonomske krepitve žensk. Izvedene bodo številne rokodelske delavnice z različnih področij: obdelava lesa, pletenje, izdelava recikliranih predmetov; izobraževanje s področja oglaševanja, izdelave poslovnega načrta, možnostih financiranja in subvencij. V okviru projekta bo  vzpostavljen Regionalni rokodelski center, ki bo služil kot zbirno in informativno središče. Center bo tudi organiziral predstavitev rokodelskih proizvodov, oblikoval in razdeljeval prodajni katalog z rokodelskimi izdelki v tiskani in spletni obliki. Projekt predvideva tudi študijski obisk v Republiki Sloveniji in izvedbo več bazarjev, na katerih bodo ženske imele priložnost predstaviti in prodati svoje izdelke.  

 

Predvideni rezultati projekta: oblikovan in izveden Program za ekonomsko krepitev žensk v regiji Vardar, vzpostavljen Regionalni rokodelski center, prodaja rokodelskih izdelkov in s tem tudi izboljšanje gospodarskega in družbenega položaja žensk.  Skupna vrednost projekta znaša 80.000,00 EUR. Več »

 

Ekonomsko opolnomočenje žensk v regiji Vardar, spletna novica MZZ, 19.9.2014