Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta oz. pogodbe /

Donor project N°

1811-14-000066

Prejemnik sredstev /

Channel of delivery name

Global Zavod za pomoč in razvoj (IRD Global) /

International Relief and Development

Koda prejemnika /

Channel code

20000 () NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS (NGOs) AND CIVIL SOCIETY

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči /

Purpose code

14015: Water resources conservation (including data collection)

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe /

Commitment date

29.5.2014

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

1. 5. 2014

Do / To

30. 9. 2016

Predvidena vrednost v EUR /

Commitments in EUR

2014

24.000,00

2015

31.000,00

2016

25.000,00

Realizirana vrednost v EUR /

Amounts extended in EUR

2014

24.000,00 

2015

 

27.075,63

2016

16.613,37

Spletna objava (izvajalec)

http://www.ird.si/

Podnebne spremembe (blaženje) /

Climate change (mitigation)

2 - je poglavitni namen dejavnosti / principal objective

Podnebne spremembe (prilagajanje) / Climate change (adaptation)

2 - je poglavitni namen dejavnosti / principal objective

Enakost spolov / Gender equality

n. p. / n. a.

Okolje / Aid to environment

2 - je poglavitni namen dejavnosti / principal objective

Dobro upravljanje / PD/GG

n. p. / n. a.