Skoči na vsebino

ZA ČISTO VODO NA KOSOVU

Cilj projekta je bil izboljšati dostop do čiste pitne vode, izboljšati upravljanje ter povečati zavest o varstvu in trajnostni  rabi vodnih virov na Kosovu. Poleg nadgradnje obstoječega sistema za čiščenje pitne vode v Prištini, ki ga upravlja vodnogospodarsko podjetje Regional Water Company (komponenta 1), se je s projektnimi aktivnostmi pripomoglo tudi k izboljšanju kakovosti vodnih virov na severu Kosova s stalnim nadzorovanjem in varovanjem območja rečnega zajetja Ibar (komponenta 2) ter k večji ozaveščenosti  otrok in mladostnikov o varovanju vodnih virov in njihovi trajnostni rabi (komponenta 3). Več »