Skoči na vsebino

USPOSABLJANJE S PODROČJA VIZUMSKE LIBERALIZACIJE ZA JAVNE USLUŽBENCE KOSOVA 2014

Cilj projekta je bil krepitev institucij na področju vizumske liberalizacije in profesionalno delo posameznih organov, ki delujejo na področjih, ki jih EK pri oceni napredka ocenjuje kot nezadostne.
 
V okviru petdnevnega usposabljanja, ki je potekalo v Prištini, in se ga je udeležilo 18 predstavnikov kosovskega Ministrstva za notranje zadeve, mejne policije in carine, so bila predstavljena naslednja tematska področja:
- učinkovita izvedba mejne kontrole in nadzora meje ter predlogi za izboljšanje na podlagi slovenskih dobrih praks;
- učinkovita strategija integriranega upravljanja meja in predlogi za izboljšanje na podlagi slovenskih dobrih praks;
- boljše sodelovanje med organi pri izvajanju integriranega upravljanja meja;
- boljše delovanje in prenos slovenskih dobrih praks na področju nezakonitih migracij;
- učinkovito prepoznavanje ponarejenih biometričnih potovalnih dokumentov s strani pristojnih uradnikov Kosova na podlagi slovenskih dobrih praks.
 
Usposabljanje je vodilo pet slovenskih strokovnjakov za cca 20 višjih uslužbencev organov, ki se ukvarjajo s tematiko nadzora nad mejami, izzivi nezakonitih migracij ter varnostjo potovalnih dokumentov. Udeleženci so bili predvsem uslužbenci Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za evropske integracije, ki so pristojni tudi za napredek na področju izvajanja določil iz kažipota EK na področju vizumske liberalizacije.
 
Ob zaključku usposabljanja je bilo pripravljeno poročilo o oceni napredka glede reformnih procesov Kosova. Več »

 

 

 

Slovenija uspešno zaključila petdnevno usposabljanje kosovskih javnih uslužbencev na področju vizumske liberalizacije za Kosovo, spletna novica MZZ, 19.5.2014

Slovenija nadaljuje s projektom za kosovske javne uslužbence na področju vizumske liberalizacije, spletna novica MZZ, 12.5.2014