Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta / Donor project N°

2013/11

Prejemnik sredstev / Channel of delivery name

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj / Centre for International Cooperation and Development

Koda prejemnika / Channel code

10000 PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

16030: Housing policy and administrative management

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

31.5.2013

Obdobje izvajanja / Start – End

31.5.2013 - 31.12.2013

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

30.000

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

30.000

Spletna stran prejemnika / Channel of delivery web page

www.cmsr.si/Dejavnosti/Mednarodno_razvojno_sodelovanje/Projekti/docs/2013-11.pdf