Skoči na vsebino

TRAJNOSTNO IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJSKIH POGOJEV ZA RAE V DJAKOVICI

 

Republika Slovenija je z donacijo podprla projekt, ki podpira integracijo manjšin, oblikovanje skupnosti sodelovanja, socialno integracijo, ustvarjanje prihodka in gospodarski razvoj. V okviru projekta so se izvedli ukrepi za izboljšanje bivalnih razmer in večjo socialno integracijo romskih, aškalskih in egipčanskih (RAE) skupnosti. Občina Djakovica je dala zemljišče v velikosti 3,8 ha, na katerem je bil zgrajen vrtec in center skupnosti ter sto stanovanjskih hiš z minimalnimi bivanjskimi standardi.
 
Skupna vrednost projekta je znašala 1.542.641 EUR, od tega je 30.000 EUR prispevalo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 1.512.641 EUR pa Švicarski karitas, ki je bila tudi izvajalka projekta. Več »