Skoči na vsebino

POMOČ KOSOVSKIM OBČINAM NA PODROČJU SODELOVANJA V MEDNARODNIH (EU) PROJEKTIH

Projekt je bil usmerjen, v skladu s prošnjo Ministrstva za lokalno samoupravo Kosova, v prenos dobrih praks iz Slovenije s področja koordinacije in programiranja strateških usmeritev na nacionalni ravni ter implementacije konkretnih projektov na lokalni ravni.

 

Na tridnevni delavnici je dvajset predstavnikov nacionalne, regionalne in občinske ravni obravnavalo pomembnost programiranja za uspešnost implementacije občinskih razvojnih projektov. Delo je potekalo skozi praktično obravnavo primerov programiranja upravljanja z odpadom in programiranja energetske učinkovitosti, izhajalo je iz slovenskih izkušenj in je vključevalo ugotovitve iz analize izzivov na zadevnem področju, ki je bila narejena pred delavnico. Udeleženci so na delavnici obravnavali vse faze programiranja in značilnosti kvalitetnega programiranja. Posebno pozornost so namenili vključevanju in koordinaciji deležnikov pri programiranju, vključno z boljšim vključevanjem občin, ki naj imajo možnost in odgovornost za sooblikovanje programa regionalnega razvoja na način, da ga vzamejo za svojega. Izpostavljeno je bilo, da naj se občine pri iskanju izvedljivih rešitev, vključujejo na način, ki je v pomoč koordinacijskemu organu za ustrezno zadovoljevanje potreb lokalnega razvoja in doseganja razvojnih potencialov. Več »

 

Slovenija pomaga pri programiranju razvoja občin na Kosovu, spletna novica MZZ, 30. 11. 2015