Skoči na vsebino

K DOBREMU SOŽITJU MLADIH NA KOSOVU

 

Cilj projekta je bil preprečevanje medvrstniškega nasilja v šolah in razvijanje dobrih medetničnih odnosov med mladimi na Kosovu. Vanj so bila vključena območja države z mešanim prebivalstvom, in sicer Prizren, Ferizaj in Lipljan, kjer poleg večinskih Albancev živijo tudi manjšine.
 

Poleg tega je bil projekt namenjen ustvarjanju dobrega psihosocialnega ozračja v razredu in dobrih medvrstniških odnosov, razvijanju prostovoljnega dela ter vzpostavitvi sodelovanja med skupinami učiteljev in učencev iz različnih etničnih skupin.
 

V okviru projekta je potekalo usposabljanje učiteljev za vzgojno in psihološko-pedagoško delo, s katerim se preprečuje medvrstniško nasilje, razvijajo dobri odnosi, strpnost in solidarnost med učenci ter ta načela udejanjajo v šolskem okolju. Projekt je spodbudil tudi prostovoljno delo otrok in mladih ter jih usposobil za širjenje stališč in odnosov, ki izražajo strpnost in spoštovanje do drugih skupin. Vanj je vključenih deset šol, deset šolskih delavcev in tristo učencev. Več »