Skoči na vsebino

USPOSABLJANJE NOTRANJIH REVIZORJEV JAVNEGA SEKTORJA (TIAPS)

 

Program TIAPS javnim uslužbencem omogoča pridobivanje veščin s področja revizije v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi in primeri dobre prakse. Program je na prvi stopnji sestavljen iz treh mednarodnih modulov in dodatnega modula, ki zajema domačo zakonodajo. Ob koncu prve faze se pridobi certifikat. Druga stopnja zajema dodatne tri mednarodne module, ob koncu programa pa udeleženci pridobijo diplomo. Celoten program, katerega cilj je samostojno izvajanje izobraževanj po programu TIAPS v državi upravičenki, traja dve leti. Lokalizacija poteka med celotno izvedbo programa.
 
Projekt zajema prvo od dveh načrtovanih izobraževanj na prvi stopnji. Pod nadzorom domačega strokovnjaka je bila  izvedena petdnevna uvodna delavnica s preskusom znanja o osnovah računovodstva, na petdnevni delavnici pa so se usposabljali trije predavatelji za posamezen mednarodni modul. Pripravljeni so prevodi učnih gradiv, oblikovan je bil nacionalni modul, izvedeno je usposabljanje udeležencev iz javnega sektorja (10 dni usposabljanja v predavalnici za vsak mednarodni modul in 5 dni za nacionalni modul), zagotovljen prevzem programa in njegovo neodvisno izvajanje (vzpostavitev delovne skupine za lokalizacijo) ter pripravljene osnove za nadaljevanje usposabljanja na drugi stopnji.
 
Skupna vrednost projekta je bila 225.737 EUR, od česar je 100.000 EUR prispeval Sklad Pakta stabilnosti nemške vlade, 50.000 EUR Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 40.000 EUR Srednjeevropska pobuda, 19.000 EUR Ministrstvo za finance Črne gore in 16.737 Center za razvoj financ. Več »

 

24 udeležencev programa TIAPS iz Črne gore pridobilo certifikate za uspešno zaključeno izobraževanje za notranje revizorje v javnem sektorju, spletna novica MZZ, 11.6.2014